Štampa 

Lažu, više takvih nemamo. Nema metka koji može ubiti, ni zemlje koja može zagrnuti, viteški lik i djela Duška Jovanovića. Gospoštinom, kičmenošću i umom je ukrašavao svaku stopu zemlje na koju je zgazio. I za to troje nema smrti ni groba.