Štampa 

Jovanović se borio za demokratiju i pravo na pobunu, a to je najteži i najkrivičniji postupak u Crnoj Gori.