Štampa 

Čast i istina nemaju cijenu, zbog toga je Duško Jovanović žrtvovao sebe. Duško je osjećao dušu časnih Crnogoraca – da vole, žele i da im je potrebna pravda i istina.