Štampa 

Ostali smo nijemi pred surovošću ovog djela. Ovo je pritisak na medije bez presedana. I u Makedoniji, i u Srbiji i Crnoj Gori i na cijelom Balkanu, bilo je i ima pritisaka na novinare, ali lišiti života nekoga zato što drugačije misli je fašisoidna ideja. Na ovakvo djelo mogu da se odluče samo oni koji ne znaju da žive u miru, oni kojima miran prosperitet i demokratska država ruše planove o lovu u mutnom, o njihovim kriminalnim radnjama, o zločinima, o nasilnom rješavanju problema. Oni su svjesni da njihovo vrijeme u regionu prolazi i nadam se da su to njihovi poslednji trzaji. Nažalost, u nastojanju da ostvare svoje bolesne ideje nastradao je jedan dobar čovjek, pošten novinar, i naš dragi kolega.