Štampa 

Uspomena na Duška ostaće nam zato kao objašnjenje zašto je Marko Miljanov pisao o primjerima čojstva i junaštva u Crnogoraca, jer toga kao kolektivne osobine ovdje neće biti.