IT Black White 2 - шаблон joomla Авто

Fondacija „Duško Jovanović” iz Podgorice (u daljem tekstu: Fondacija), osnovana u znak sjećanja na hrabrog novinara i istrajnog pregaoca istraživačkog novinarstva na prostoru Crne Gore Duška Jovanovića (1964-2004), direktora i glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista „Dan”, i jednog od dvojice njegovih suosnivača, ustanovljuje, u skladu sa članom 3 osnivačkog akta, nagradu za istraživačko novinarstvo „Duško Jovanović” i o njoj donosi sledeći

PRAVILNIK

Član 1

Nagrada za istraživačko novinarstvo „Duško Jovanović” (u daljem tekstu: nagrada) dodjeljuje se za ostvarenja u istraživačkom novinarstvu, koja su doprinos saznanjima istine o važnim činjenicama i tokovima života i rada i suzbijanju anomalija i društvenih devijacija u Crnoj Gori i svijetu.

Član 2

Zainteresovana lica (učesnici, aplikanti) će biti upoznata sa nagradnim konkursom, objavljivanjem samog konkursa koji kroz svoje odredbe navodi sve elemente neophodne za apliciranje.

Član 3

Fondacija imenuje članove žirija za dodjelu nagrade. U sastavu žirija, koji ima tri (3) člana, nalazi se i predstavnik  Fondacije.

Nespojivo je članstvo u žiriju sa kandidaturom.

Ako je za nagradu predložen član žirija, on se zamjenjuje ili odriče kandidature. Predsjednika žirija bira Upravni odbor Fondacije. U radu i odlučivanju žiri je samostalan i njegova odluka je neprikosnovena i konačna.

Član 4

Prijave za učešće se podnose u terminu koji je određen nagradnim konkursom. Žiri donosi odluku o nagradi do 15. maja tekuće godine, a svečano uručenje nagrade je 27. maja – na godišnjicu ubistva Duška Jovanovića.

Ako imenovani član žirija iz bilo kog razloga nije u mogućnosti da obavlja funkciju, Fondacija imenuje novog člana.

Član 5

Radovi koji se podnose moraju biti objavljeni ili emitovani u periodu koji će biti određen svakim nagradnim konkursom pojedinačno. U obzir za nagradu ulaze sve novinarske forme (izvještaj, intervju, članak, reportaža). Za prijavu kandidata iz štampanih medija važno je da se na fotokopiji ili skeniranom tekstu jasno vidi logo novine, potpis autora i datum objavljivanja. Uz prijavu za TV i radio prilog, potrebno je poslati i potvrdu potpisanu od strane urednika ili direktora.

Član 6

Pravo predlaganja imaju medijske kuće, naučne ustanove, novinarske organizacije, nevladine organizacije profesionalni novinari i studenti novinarstva iz cijelog svijeta. Kandidat će biti obaviješten o nominaciji.

Svaki kandidat samostalno može prijaviti samo jedan istraživački rad ili seriju radova na istu temu, kao i jedan rad ili seriju radova u slučaju da je koautor na tekstu.

Član 7

Predlog kandidature za nagradu sadrži:

1. Naziv članka ili serije članaka kao i ime (na) novinara koji su radili na njima.

2. Sažetak istraživačkog novinarskog rada.

3. Temu i sinopsis priče uključujući i najvažnije podatke do kojih se došlo.

4. Ocjenu doprinosa saznanju istine o određenoj oblasti društvenog života.

5. Kako je priča počela (dojava, zadatak, lična inicijativa i slično)?

6. Podatak da li je neko doveo u pitanje istinitost priče – ako jeste objasnite.

7. Savjet drugim novinarima koji planiraju slične projekte.

8. Kratku biografiju kandidata sa fotografijom.

Član 8

Fondacija u okviru nagradnog konkursa dodjeljuje plakete i novčane nagrade za prijavljene radove koje rangira izabrani žiri. Nagradni fond će biti određen za svaki nagradni konkurs pojedinačno.

Nagrada ne mora biti dodijeljena ukoliko žiri smatra da nijedan prijavljeni rad ne zavređuje priznanje.

U slučaju nedodjeljivanja nagrade, fondacija će donijeti odluku da li će novčana sredstva prebaciti u nagradni fond za sledeći konkurs ili će ista donirati u humanitarne svrhe.

Član 9

Nagrada se može dodijeliti istom novinaru samo jedanput.

Ukoliko na objavljeni konkurs bude prijavljeno manje od 15 radova, konkurs će biti poništen, a postupak za dodjelu novinarske nagrade Duško  Jovanović obustavljen.

Član 10

Prijave za nagradu, sa obrazloženjem i dokumentacijom dostavljati na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Član 11

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u sredstvima javnog informisanja i na sajtu Fondacije www.fondacija-duskojovanovic.com i važi do objavljivanja njegovih dopuna i izmjena na isti način.

Upravni odbor Fondacije